«

»

Mar 22 2018

Pisanki w klasie II

Pisanki, pisanki, jajka malowane
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.

Jak co roku w okresie poprzedzającym nadejście Świąt Wielkanocnych nawiązujemy do tematyki tradycji, jakie praktykowane są w większości polskich rodzin. Jedną z takich tradycji jest przygotowywanie pisanek. Są one ozdabiane na wiele różnych sposobów.

Uczniowie klasy II podobnie jak w roku ubiegłym wykonywali pisanki tą samą staropolską metodą, jaką jest malowanie woskiem i wielokrotne barwienie na kilka kolorów.

Każdy otrzymał gęsie jajo i zestaw potrzebnych materiałów. Wszyscy z wielką ochotą przystąpili do wyznaczonego im zadania. Z każdym rokiem dzieci wykazują się coraz większą kreatywnością w tworzeniu wzorków na swoich pisankach. W barwieniu ich z dużą cierpliwością i życzliwością pomagał nam jeden z rodziców – Pani Elżbieta Ryczek. Dzięki drugiemu rodzicowi – Pani Beacie Klich już drugi raz uczniowie mają możliwość ozdabiania gęsich jaj, co jest dla nich dużym ułatwieniem. Za okazaną życzliwość obu wyżej wymienionym rodzicom serdecznie dziękują uczniowie wraz z wychowawcą.

Po tak pracowicie spędzonym czasie dwóch lekcji pisanki zostały ocenione i umieszczone w dużym koszu, który po ozdobieniu będzie można podziwiać na Gminnym Konkursie Plastyki Obrzędowej zorganizowanym przez Dąbrowski Dom Kultury.

%d bloggers like this: