Kolejna wywiadówka

Zgodnie ze szkolnym kalendarzem, w poniedziałek 16 kwietnia odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.
Godziny zebrania:

godz. 16.30 – klasy VI i VII

godz. 17 – klasy IV i V

godz. 17.30 – klasy I, II i III

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16.30 – 18.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • klasa VI będzie miała spotkanie w sali klasy III
  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.

Dodaj komentarz