„Wolność kocham i rozumiem”

Dnia 30 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Bogusław Marek, który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie symboli narodowych, wspomniał o prawach i obowiązkach wynikających z konstytucji. Przedstawienie słowno – muzyczne, na które złożyły się scenki o tematyce historycznej, przypominające to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, przygotowali uczniowie klasy V. Występ ubarwiły pieśni patriotyczne w wykonaniu Marcina Gadziały z klasy II oraz Emilii Kowal z klasy V. Nie zabrakło również refleksyjnych wierszy. Aktorzy starali się przybliżyć najważniejsze daty, postacie i wydarzenia z tamtego okresu w dziejach Polski. Na koniec uczennice klasy V zaprezentowały taniec z flagami pt. „Barwy mojej Ojczyzny”. Była to dla nas wszystkich niecodzienna lekcja historii, która przypomniała okoliczności uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie nowoczesnej Ustawy Rządowej oraz podkreśliła znaczenie tego ważnego wydarzenia dla dalszych losów polskiego narodu.