Wywiadówka na koniec półrocza

W piątek 11 stycznia odbędzie się śródroczne zebranie z rodzicami.
Godziny zebrania:

godz. 16.30 – klasy I, II i III

godz. 17 – klasy IV, V i VI

godz. 17.30 – klasy VII i VIII

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16.30 – 18.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • wszystkie przewidywane oceny na półrocze (również przewidywane oceny zachowania) są dostępne dla rodziców i uczniów w dzienniku elektronicznym od dnia 2 stycznia,
  • od II półrocza w dzienniku będą również wpisywane oceny bieżące zachowania,
  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.