Dzień Babci i Dziadka

Poniedziałkowe popołudnie w naszej szkole miało szczególnie uroczysty charakter. W tym dniu, zgodnie z przyjęta już tradycją, odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów połączone z Dniem Babci i Dziadka. Na ten dzień zostały zaproszone Babcie i Dziadkowie wszystkich uczniów klas I-III.

Ponadto uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski, Radna Rady Miejskiej p. Bogusława Serwicka, Proboszcz Parafii Smęgorzów ks. Bogdan Więcek, Prezes Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów i Sołtys Smęgorzowa p. Bogusława Bator.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor szkoły p. Bogusław Marek, który przywitał przybyłych gości i złożył serdeczne życzenia seniorom jednocześnie podkreślając ich olbrzymią rolę w wychowaniu wnuków. Następnie okolicznościowe przemówienia wraz z życzeniami wygłosili Burmistrz p. Krzysztof Kaczmarski, p. Bogusława Serwicka i p. Bogusława Bator.

W tej podniosłej atmosferze rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas I-III pod kierunkiem wychowawczyń. W montażu słowno-muzycznym goście usłyszeli wiersze, piosenki i oglądali tańce. Na zakończenie wszystkie wnuczęta w dowód miłości i wdzięczności wręczyły Babciom i Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki.

Po części artystycznej goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez naszych Rodziców i Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów.

Było to wspaniałe popołudnie pełne serdeczności, radości i wzruszeń.