Kolejna wywiadówka

Zgodnie ze szkolnym kalendarzem, w poniedziałek 25 marca odbędzie się kolejne w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.
Godziny zebrania:

  • godz. 15.30 – klasa IV
  • godz. 16 – klasy I, II i III
  • godz. 16.30 – klasy V i VI
  • godz. 17 – klasy VII i VIII

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16 – 17.30.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.