Uzupełnienie informacji o egzaminie ósmoklasisty

Szkoła przygotowana na egzamin 🙂

Już od poniedziałku zaczyna się egzamin ósmoklasistów. Wszyscy zdający powinni być w szkole najpóźniej o godz. 8.30. Opieka na przejściu będzie w godz. 8 – 8.30.

Trzy dni egzaminu to dni wolne dla pozostałych uczniów. W czasie pisania przez uczniów egzaminu, szkoła będzie zamknięta. Boiska szkolne będą otwierane w tych dniach o godz. 12.

Przypomnienie informacji dla zdających: