Do zobaczenia w dorosłym życiu na innej drodze, na innym szlaku

Pod takim hasłem odbyło się uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2018/2019. Wszyscy uczniowie klas I–VII żegnali szkołę na dwa miesiące wakacji, natomiast szesnaścioro absolwentów opuszczało mury szkolne na zawsze.

Uroczystości rozpoczęły się w parafialnym kościele Mszą Św. Następnie wszyscy udali się do budynku szkolnego.

Tutaj powitania dokonał dyrektor szkoły p. Bogusław Marek. Następnie ósmoklasiści – absolwenci, przedstawili swój ostatni w szkole podstawowej występ artystyczny, w którym w słowach poważnych, ale też i na wesoło, przedstawili szkolne życie. Serdecznie podziękowali dyrekcji, księdzu proboszczowi, nauczycielom i rodzicom za wychowanie i nauczanie. Szczególnie ciepło pożegnali swoich wychowawców: z kl. I-III p. Alicję Bańbor, z kl. IV-VI p. Bogusławę Serwicką oraz z kl. VII-VIII p. Stanisława Jarmułę. Następnie zgromadzeni obejrzeli prezentację przedstawiającą fotografie naszych absolwentów z całego okresu szkolnego. Przypomniała ona minione chwile i wzbudziła miłe wzruszenia. Na koniec uczniowie klasy VII pożegnali starsze koleżanki i kolegów, kierując do nich słowa z życzeniami i przekazem na dalszą drogę oraz przekazali drobne upominki. Całość programu zamknął, pięknie odtańczony przez wszystkich absolwentów polonez.

W części oficjalnej dyrektor szkoły pogratulował uczniom wyników w nauce, a wszystkim życzył udanych wakacji. Momentem, na który wszyscy czekali z niecierpliwością, było rozdanie świadectw z wyróżnieniami i nagród książkowych uczniom. Spośród uczniów klas IV–VIII, takie wyróżnienie otrzymali:

 • Karolina Ryczek – wraz ze statuetką od Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej za najlepszy wynik w naszej szkole
 • Izabela Chmura
 • Emilia Kowal
 • Julia Kędzior
 • Joanna Kozaczka – wraz ze statuetką NAJLEPSZY ABSOLWENT roku szkolnego 2018/2019
 • Kacper Kowal
 • Piotr Przybyło
 • Patrycja Taraska
 • Oliwia Kardaś
 • Aleksandra Lekarczyk
 • Mateusz Ryczek
 • Angelika Kowal

Listy gratulacyjne dostali rodzice wyróżniających się uczniów klasy VIII:

 • Anna i Jan Kozaczka – rodzice Joanny
 • Teresa i Rafał Kowal – rodzice Magdy
 • Elżbieta i Mariusz Przybyło – rodzice Karoliny

Dyrektor szkoły wręczył również dyplomy za stuprocentową i wzorową frekwencję. Takie wyróżnienie otrzymali:

 • Milena Ciećko
 • Zuzanna Lekarczyk
 • Jakub Rzeźnik
 • Kamila Małek
 • Dawid Dzięgiel
 • Kamil Kogut
 • Aleksandra Lekarczyk
 • Wiktoria Dzięgiel
 • Kamil Płaneta
 • Mateusz Ryczek
 • Adrianna Stanek
 • Julia Garstka
 • Angelika Kowal

Podziękowania otrzymali także rodzice, którzy w tym roku bardzo chętnie współpracowali ze szkołą i wspierali nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Na zakończenie uczniowie rozeszli się do klas na spotkanie z wychowawcami.

Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje! Do zobaczenia za dwa miesiące!

Witajcie wakacje!