Biliśmy rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej

W środę 16 października, odpowiadając na apel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kolejny raz przystąpiliśmy do akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Pomysł akcji jest odzewem na skierowany do szkół program edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”.

Wybór dnia bicia rekordu nie jest przypadkowy, gdyż 16 października Europejska Rada Resuscytacji ogłosiła „Europejskim Dniem Przywracania Czynności Serca”

Dokładnie o godzinie 12 w sali gimnastycznej zebrało się przeszło sto osób. Każda grupa uczniów pod czujnym okiem opiekunów miała za zadanie wykonywać przez 30 minut resuscytację krążeniowo – oddechową na 8 fantomach do ćwiczeń. Choć zadanie nie było łatwe, uczniowie sprostali wyzwaniu. Dzieci coraz sprawniej radzą sobie ze sposobami udzielania pierwszej pomocy i utrwalają zasady jej udzielania. Pomimo zmęczenia zaangażowanie uczniów było ogromne.

Akcję poprzedziło szkolenie uczniów klas I – III przez ratownika medycznego pana Jacka Ryczka. W pozostałych klasach zostały przeprowadzone pogadanki, oglądanie filmów instruktażowych, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne.

Koordynatorami akcji były p. Anna Kaczówka i p. Irena Golonka.