Kolejna wywiadówka

Zgodnie z informacją w dzienniku elektronicznym oraz z kalendarzem szkolnym, w poniedziałek 18 listopada odbędzie się drugie w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.
Godziny zebrania:

– godz. 16.30 – klasy I, II i III
– godz. 17 – klasy IV, V i VI
– godz. 17.30 – klasy VII i VIII

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16.30 – 18.

Prosimy zwrócić uwagę na:

– zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.