Konkurs „Święty Jan Paweł II”

Z okazji przypadającej 18 V 2020 r. 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II, pragniemy ogłosić szkolny konkurs multimedialny.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Cel konkursu rozwijanie postaw religijnych, społecznych i kulturowych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy oraz pamięci o jednym z największych Polaków w naszej historii.

Zadanie konkursowe:

– Dla uczniów klas I-III przygotowanie w programie Paint (lub innym programie graficznym) plakatu dotyczącego osoby świętego Jana Pawła II.
– Dla uczniów klas IV-VIII przygotowanie w dowolnym programie autorskiej prezentacji multimedialnej (min. 10 slajdów) o papieżu Polaku.

W prezentacji jak i na plakacie należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz klasę. Gotowe zadania konkursowe proszę przesyłać przez komunikator Messenger do p. Anny Krawczyk lub p. Anny Kaczówki. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Termin składania prac – do 31.05.2020 r.