Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii COVID-19

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć:

Konsultacje dla uczniów klasy VIII oraz zajęcia rewalidacyjne rozpoczniemy od wtorku 26 maja. Harmonogram podany będzie w poniedziałek.