Świetlica szkolna

W naszej szkole są organizowane zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z klasy I oraz dzieci, których obydwoje rodzice pracują. Opieką dzieci będą objęte od zakończenia swoich lekcji (zajęć) do godz. 14.

Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie kart zgłoszenia z sekretariatu lub z dziennika elektronicznego (załącznik do wiadomości). Wypełnione zgłoszenia proszę złożyć do czwartku.

UWAGA! Złożenie karty nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na zajęcia.