Kilka informacji dla rodziców

Wydawanie obiadów w naszej szkole zostanie wznowione w poniedziałek 5 października.

Chętni na obiady płatne mogą zapisywać się w sekretariacie. Od tego miesiąca koszt to 5 zł/obiad. Opłata za październik to 19 dni x 5 zł = 95 zł

Dla osób ubiegających się o obiady opłacane przez MOPSiWR – informacje na stronie http://mopsiwr.pl/aktualnosci/informacja-dotyczy-mo%C5%BCliwo%C5%9Bci-sk%C5%82adania-wniosk%C3%B3w-na-do%C5%BCywianie-dzieci-w-szko%C5%82ach-na-0


Ubezpieczenie NWW kosztuje 25 zł – cena i warunki zostają takie same, jak w zeszłym roku. Jedyna zmiana to objęcie ubezpieczeniem przypadku zarażenia się koronawirusem. Można wpłacać u wychowawców. Więcej informacji tutaj >>>