„Tydzień ulgi”

Już od 17 maja w klasach IV-VIII przechodzimy na naukę hybrydową. Codziennie w murach szkoły będą dwie z pięciu klas. Trzy pozostałe będą uczyć się w tym czasie zdalnie.

Zdajemy sobie sprawę z obaw, niechęci czy strachu przed powrotem do szkoły.

Aby ułatwić powrót do zajęć stacjonarnych i zmniejszyć towarzyszący temu stres nasza szkoła postanowiła dołączyć do akcji Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego “Tydzień ulgi” skierowanej do uczniów, powracających do szkoły po okresie zdalnej nauki.

Przez najbliższe dni w murach szkoły nie będzie więc kartkówek, sprawdzianów, testów, zadań domowych i odpytywania. Będziemy w tym czasie pracowali nad spokojnym powrotem uczniów do ławek szkolnych.

Dyrektor szkoły