Podręczniki do religii

W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole obowiązują następujące podręczniki do religii:

  • klasa 1

Jesteśmy w rodzinie Jezusa (seria W drodze do Wieczernika) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 2

Kochamy Pana Jezusa (seria W drodze do Wieczernika) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 3

Przyjmujemy Pana Jezusa (seria W drodze do Wieczernika) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 4

Zaproszeni przez Boga (seria Drogi Przymierza) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 5

Obdarowani przez Boga (seria Drogi Przymierza) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 6

Przemienieni przez Boga (seria Drogi Przymierza) – Wydawnictwo WAM

  • klasa 7

Spotykam Twoje Słowo (program Pójść za Jezusem Chrystusem) – Wydawnictwo Gaudium

  • klasa 8

Idę z Tobą przez życie (program Pójść za Jezusem Chrystusem) – Wydawnictwo Gaudium