Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”

25 października odbyło się uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą”, która powstała na dziedzińcu naszej szkoły przy wsparciu finansowym Lasów Państwowych.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej – p. Stanisław Ryczek, Skarbnik Gminy Dąbrowa Tarnowska – p. Małgorzata Bąba, Starosta Dąbrowski p. Lesław Wieczorek, Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie – p. Agnieszka Długosz–Ordyczyńska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych i jednocześnie Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego – p. Marta Chrabąszcz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska – p. Krzysztof Majka, Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Andrzej Giza, Proboszcz parafii Smęgorzów – ks. Bogdan Więcek wraz z ks. Józefem Włodarczykiem, Sołtys Smęgorzowa – p. Bogusława Bator, Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Witold Reczek wraz z p. Szymonem Lichorobcem, dyrektorzy gminnych i powiatowych instytucji, przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Gabriela Pawelec i p. Wojciech Pelczar, Pracownicy Centrum Usług Wspólnych – p. Anna Kopeć i p. Stefania Kądzielawa, Higienistka szkolna – p. Dorota Bystrowska, nauczyciele, pracownicy naszej szkoły, rodzice i uczniowie.

Przybyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli: p. Dorota Długoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, p. Anna Fido – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, p. Marcin Jarzwiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gruszowie Wielkim, p. Dariusz Węglowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieczajnie Górnej, p. Aneta Orłowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szarwarku, p. Teresa Dąbrowa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskówce Chorąskiej, p. Kazimierz Zych – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówkach Breńskich, p. Jarosław Bartoń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oleśnie wraz z Wicedyrektorem p. Danutą Zych, p. Janusz Guła – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radwanie, p. Danuta Jakóbczak – Dyrektor Przedszkola w Smęgorzowie oraz nauczyciele przyrody z powiatu dąbrowskiego.

Pani Dyrektor Elżbieta Kaczocha w imieniu całej społeczności szkolnej wyraziła swoją wdzięczność za to piękne dzieło, jakim jest „Klasa z leśną duszą”. To spełnienie marzeń dzieci o spędzaniu czasu na zewnątrz w otoczeniu przyrody i możliwości nauki na dziedzińcu szkolnym. Jesteśmy jedną ze 106 szkół nagrodzonych w konkursie Lasów Państwowych „Klasa z drewna”, którego celem było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, a także zwrócenie uwagi na szczególne znaczenie lasów w naszym środowisku. Pani Dyrektor podkreśliła zaangażowanie wielu osób w realizację projektu konkursowego, szczególnie dziękując panu Posłowi Piotrowi Sakowi, panu Staroście Lesławowi Wieczorkowi, panu Burmistrzowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu, pani Dyrektor CUW Marcie Chrabąszcz, panu Nadleśniczemu Krzysztofowi Majce oraz licznemu gronu osób zaangażowanych w realizację tego projektu. 

Uroczyste otwarcie „Klasy z leśną duszą” było podsumowaniem działań związanych z leśną edukacją. Przez dwa miesiące zorganizowano szereg działań, a ich zwieńczeniem była otwarta lekcja pokazowa dla nauczycieli przyrody powiatu dąbrowskiego, prowadzona przez koordynatora projektu p. Małgorzatę Pytkę. Była to okazja do spotkania nauczycieli, wymiany doświadczeń i wspólnych planów dotyczących realizacji zagadnień przyrodniczych.

Ciekawym punktem wydarzenia było zwiedzanie przygotowanych na tę okazję wystaw: drewnianych zabawek, przyborów szkolnych i kuchennych. Zaprezentowane zostały rzeźby autorstwa członków Stowarzyszenia Twórców Powiśla Dąbrowskiego – p. Ireny Pieńkowskiej, p. Zdzisława Banasia, Dawida Treli, Sebastiana Korca, Bartłomieja Korca oraz pirografia p. Danuty Chmury.

Zaproszeni goście mogli podziwiać wystawę zdjęć z zajęć w leśnej klasie, na których widać ogromne zaangażowanie i radość dzieci. Opracowano scenariusze zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, na podstawie których przeprowadzone zostały lekcje. Został także rozstrzygnięty konkurs wiedzy o lesie, w którym brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Spisali się świetnie i otrzymali Medale Przyjaciół Lasu, a zwycięzcom nagrody i dyplomy wręczyli Zastępca Burmistrza Stanisław Ryczek i Nadleśniczy Krzysztof Majka.

Imprezę wzbogaciły występy artystyczne: przedstawienie o mieszkańcach lasu i konieczności dbania o leśną przyrodę, taniec leśnych duszków i muchomorków przygotowany przez najmłodszych uczniów naszej szkoły oraz brawurowo wykonana przez uczniów, rodziców i nauczycieli „Pieśń Lasu”.

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Wsi Smęgorzów przygotowały poczęstunek oparty na darach lasu.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia świadomości uczniów na temat przyrody, a szczególnie lasów. Jesteśmy przekonani, że żywe lekcje prowadzone w „Klasie z leśną duszą” uatrakcyjnią proces zdobywania nowych umiejętności i wiedzy naszych uczniów.