Karta rowerowa w naszej szkole

Jak co roku uczniowie klasy IV z naszej szkoły przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Był to pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu Przygotowywali się do niego pod okiem p. Czesławy Obary na lekcjach techniki, zdobywając odpowiednią wiedzę o przepisach ruchu drogowego, doskonalili również jazdę rowerem.

Egzamin przeprowadził przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej sierż. Paweł Masłoń.

Sprawdzian obejmował dwa etapy – część teoretyczną i praktyczną.

W części teoretycznej uczniowie pisali test ze znajomości przepisów i zasad ruchu drogowego.

Kiedy wszystkim udało się zaliczyć teorię, odbyła się część praktyczna polegająca na pokonywaniu rowerowego toru przeszkód.

Po zakończeniu egzaminujący p. sierż. Paweł Masłoń w obecności dyrektora szkoły p. Bogusława Marka ogłosił, że wszyscy uczniowie klasy IV zdali egzamin na kartę rowerową. Pogratulował każdemu z osobna. Do gratulacji dołączył p. Dyrektor. Zaznaczył jednak, że posiadanie karty rowerowej nie zwalnia młodego rowerzystę z uwagi i ostrożności na drodze. Znajomość i stosowanie się do zasad ruchu drogowego nie zawsze gwarantuje bezpieczeństwo, bo czasem bywa tak, że tych mogą nie zachowywać i stosować inni uczestnicy ruchu drogowego.

Pięknie dziękujemy p. sierż. Pawłowi Masłoniowi za przeprowadzenie egzaminu, gratulujemy uczniom i życzymy bezpiecznej jazdy na rowerze z kartą rowerową.