„Młodzież zapobiega pożarom” – powiatowe eliminacje OTWP

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, zostały przeprowadzone Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom„. Organizatorami turnieju byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uczestnikami zmagań szczebla powiatowego byli laureaci Eliminacji Gminnych OTWP z terenu powiatu dąbrowskiego. Szkołę Podstawową w Smęgorzowie, a tym samym Gminę Dąbrowa Tarnowska reprezentowała uczennica klasy szóstej Wiktoria Kardaś.

Turniej miał na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności oraz ratownictwa. Dzieci i młodzież biorące udział w konkursie musiały wykazać się wiedzą ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Nagrody wręczyli: Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski, Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej – bryg. Krzysztof Kolarczyk oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej – dh Ryszard Pikul. Środki finansowe na nagrody dla finalistów oraz uczestników tegorocznych eliminacji konkursu przekazał Komendant Główny PSP oraz Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zwycięzcy z każdej z trzech kategorii wiekowych będą brali udział w eliminacjach wojewódzkich.