KOLĘDA MISYJNA 2018

Tegoroczna Kolęda Misyjna dzieci z naszej szkoły rozpoczęła się 26 grudnia 2018 r. – w Roku 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na Mszy Św. którą sprawowali Ks. Proboszcz Bogdan Więcek oraz Ks. Marek Kogut – nasz Rodak – dzieci zaangażowały się w Liturgię Słowa Bożego, śpiew, modlitwę wiernych, a następnie przekazały dary ofiarne: różańce misyjne, pamiątki, chleb i wino. Na zakończenie Mszy Św. Ks. Proboszcz pobłogosławił wszystkich kolędników na drogi, którymi będą zmierzać podczas tegorocznej kolędy. Na koniec wszyscy zrobili sobie wspólne zdjęcia.

W tym roku zorganizowano 10 grup, którymi zaopiekowali się: Monika Ryczek, Amelia Dynak, Paulina Gadziała, p. Agata Warias, p. Agata Rygielska, p. Justyna Taraska, Oliwia Szwajkosz, Julia Kowal, Joanna Rygielska, Wiktoria Pikul, Mateusz Ryczek. Zaangażowało się 40 dzieci.

Hasłem kolędy było:

„Suma Yatiyawi
Sana Munapxta.”

Kolędnicy Misyjni w strojach, z gwiazdami i skarbonkami wyruszyli w różne przysiółki naszej parafii, aby zbierać datki dla dzieci z Republiki Środkowej Afryki, Republiki Konga, Czadu, Kamerunu, Madagaskaru, Peru oraz Rwandy i Burundi. Po przedstawionej scence i otrzymaniu daru dziękowały słowami:

„Całym sercem dziękujemy za Waszą Gościnę,
Za modlitwę i za datek- pomocy kruszynę.
Jak nam Bóg da, to za roczek znowu się spotkamy
Na pamiątkę tej Kolędy bombkę zostawiamy.”

Uzbierano kwotę 3200 zł i 10 € na projekty misyjne.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym dzieciom- kolędnikom, opiekunom grup, Rodzicom, przygotowującym kolędę, współpracującym p. Annie Krawczyk i p. Agnieszce Chmurze, która wykonała liczne zdjęcia pokazujące kolędników.

Dziękujemy też każdemu mieszkańcowi naszej parafii, który wsparł dzieło misyjne, przyjął pod swój dach dzieci, ugościł lub poczęstował słodkim darem.