Wywiadówka i spotkanie z radami rodziców

Zgodnie ze szkolnym kalendarzem, w poniedziałek 20 maja odbędzie się kolejne (ostatnie) w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Wywiadówka będzie połączona ze spotkaniem dyrektora z klasowymi radami i szkolną radą rodziców.
Godziny zebrania:

– godz. 16 – spotkanie klasowych rad rodziców i szkolnej rady rodziców z dyrektorem
– godz. 16.20 – klasy I, II i III
– godz. 16.40 – klasy IV, V i VI
– godz. 17 – klasy VII i VIII

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16 – 17.30.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.