Egzamin próbny z matematyki

Dzień drugi egzaminu próbnego – do pobrania arkusze z matematyki.

arkusz egzaminacyjny (w pdf)

karta odpowiedzi (w pdf)

zeszyt rozwiązań (edytowalny)

zeszyt rozwiązań (w pdf)

Arkusze ściągnięte ze strony www.oke.krakow.pl/inf