Egzamin próbny z języka angielskiego

Dzień trzeci egzaminu próbnego – do pobrania materiały z języka angielskiego.

arkusz egzaminacyjny (w pdf)

karta odpowiedzi (w pdf)

zeszyt rozwiązań (edytowalny)

plik dźwiękowy (w mp3)

 

Arkusze ściągnięte ze strony www.cke.gov.pl