Międzynarodowy Konkurs KANGUR MATEMATYCZNY 2021

„W koszu jest mniej niż 27 piłek. Każdy z chłopców: Jacek, Radek i Piotr policzył, ile piłek jest w tym koszu. Jackowi wyszło 23, Radkowi 25, a Piotrowi 18. Wiadomo, że każdy z chłopców przy liczeniu popełnił błąd. Jeden z nich pomylił się o 2, drugi o 4. O ile pomylił się trzeci chłopiec?”

22.04.2021 r., czwarty czwartek kwietnia, piękny dzień i my prawie jak owi chłopcy. To 75 minut sam na sam z bajecznie ciekawymi zadaniami. Każdy uczeń pisał zadania odpowiednie do swojej kategorii:

  • klasa 2 SP kategoria ŻACZEK
  • klasy 3 i 4 SP kategoria MALUCH
  • klasy 5 i 6 SP kategoria BENIAMIN
  • klasa 7 i 8 SP kategoria KADET 

W naszej szkole do Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 2021 przystąpiło 17 uczniów. Pięcioro uczniów z klasy 2 w kategorii Żaczek, po dwoje z kl. 3 i 4 w kategorii Maluch, czworo z kl. 5 i jeden z kl. 6 w kategorii Beniamin oraz troje z kl. 7 w kategorii Kadet. Odbył się on w formie stacjonarnej. Koszt uczestnictwa wynosił 10 zł.

Drugoklasistów przygotowała p. Anna Krawczyk, trzecioklasistów p. Irena Golonka, czwartoklasistów, piątoklasistów, szóstoklasistów i siódmoklasistów p. Stanisław Jarmuła. Po zakodowaniu swoich danych na karcie odpowiedzi, Kadeci i Beniaminy miały do rozwiązanie 30 zadań, Maluchy 24 zadania, a Żaczki 21 zadań o różnym stopniu trudności za 3, 4 i 5 punktów. W oczekiwaniu na wyniki, na które musimy poczekać około 5 tygodni, będziemy przygotowywać się do następnej edycji tego Konkursu.

Może w nim uczestniczyć każdy uczeń, bez względu na wyniki w nauce i osiągnięcia na lekcjach matematyki. Atrakcyjne zadania konkursowe popularyzują wiedzę matematyczną, mobilizują do rozwijania zainteresowań, umożliwiają sprawdzenie umiejętności i stwarzają szansę zdobycia cennych nagród w postaci obozów zagranicznych i krajowych oraz wyjątkowych nagród rzeczowych.

Każdy uczestnik Konkursu KANGUR otrzymał w momencie rozpoczęcia konkursu upominek. W tym roku jest to układanka przestrzenna w formie breloczka.

Życzymy sukcesów 🙂