Wywiadówka

W środę 22 września odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami. Integralną częścią wywiadówki będzie zebranie ogólne o godz. 16 na sali gimnastycznej.

Zebranie wychowawców z rodzicami poszczególnych klas rozpocznie się:

  • klasy I-III – godz. 15.30 i o godz. 16 na sali gimnastycznej,
  • klasy IV-VIII – o godz. 16 na sali gimnastycznej.

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole co najmniej do godz. 17.30.

Dyrektor zwraca się z prośbą o punktualne przybycie na salę gimnastyczną.

Uwagi:

  • Obowiązuje reżim sanitarny –dezynfekcja, dystans społeczny, maseczki.
  • Zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu ogólnym i klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.
  • Ze względów sanitarnych – zachęcamy do zabrania własnych długopisów.