Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022

W dniu 8 października odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą. Trzy kandydatki z klasy VIII przygotowały interesujące plakaty, na których umieściły najważniejsze punkty swojego programu. Propozycje wyborcze i ciekawe pomysły chętne na stanowisko nowej przewodniczącej zaprezentowały również w poszczególnych klasach, a uczniowie zwłaszcza z klas młodszych mogli bliżej poznać kandydatki. Do głosowania uprawnieni byli wszyscy uczniowie obecni w szkole w dniu wyborów. Przebieg wyborów nadzorowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Justyna Bociek i p. Katarzyna Dziekan-Kozioł.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów przez Komisję Wyborczą, wszystko stało się jasne. Przewodniczącą została Weronika Ryczek, zastępcą przewodniczącej Angelika Garstka, a członkiem samorządu Dominika Szkotak.

Organizując wybory do Samorządu Szkolnego pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania. Aktywny udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego to świetna lekcja demokracji. Wszystkim kandydatkom dziękujemy za udział. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, życzymy owocnej pracy i realizacji wielu oryginalnych pomysłów w tym roku.