Bezpieczeństwo – ważna sprawa. Spotkanie z policjantami

20 października nasi uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej: aspirantem Pawłem Stankiewiczem, aspirantem sztabowym Janem Ziębą oraz aspirantem sztabowym Michałem Tyką.

Najmłodsi uczniowie mieli okazję porozmawiać z policjantami o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Ponadto funkcjonariusze podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, bo to właśnie one mogą uratować życie pieszych. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się dużą wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. W nagrodę za aktywny udział uczniowie otrzymali elementy odblaskowe.

Natomiast w klasach starszych oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, pan Paweł poruszył temat cyberprzemocy, która w dzisiejszych czasach może dotknąć każdego z nas. Uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle przepisów prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta. 

Dziękujemy za ciekawe spotkania.