Praktyczna wiedza o finansach

15.11.2021 r. w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące edukacji finansowej w ramach projektu Małopolska! Postaw na edukację. Praktyczna wiedza o finansach w wyjątkowych czasach. Pomysłodawczynią projektu jest Pani Katarzyna Macoń – Prezes Stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, która odwiedziła naszą szkołę. Zajęcia prowadziła Pani Mecenas Klaudia Niemiec-Wolak. Pani mecenas przybliżyła uczniom zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego jak i sfery ekonomicznej. Poruszona została kwestia oszustwa, przestępczości elektronicznej, sprzedaży internetowej oraz inwestowania pieniędzy. Uczniowie dowiedzieli się jak gospodarować pieniędzmi, żeby zabezpieczyć się finansowo lub nawet zyskać w czasie kryzysu. W co warto inwestować przed i w czasie kryzysu. Powszechny zachwyt wzbudziły numizmaty Mennicy Polskiej oraz filmy edukacyjne, które powstały w ramach projektu. Ważną kwestią był temat dotyczący nadużyć finansowych, technik manipulacji oraz środki ochrony prawnej. Uczniowie poznali nieuczciwe praktyki rynkowe na przykładach z życia wziętych. Nasza szkoła otrzymała książeczki ABC ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów, a wraz z nimi materiały edukacyjne. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach chętnie odpowiadając na pytania związane z ekonomią. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza pozwoli w przyszłości bezpiecznie poruszać się w świecie ekonomii.

Zachęcamy wszystkich uczniów do polubienia profilu fundacji Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, na którym publikowane są filmy edukacyjne z cyklu Praktyczna wiedza o finansach <<Podaruj Dzieciom Promyk Słońca | Facebook>>

O naszych zajęciach można przeczytać na stronie radia RDN <<Praktyczna wiedza o finansach dla uczniów i nauczycieli>>