„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Wzorem lat ubiegłych promując wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowania Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom do 16 lat Prezes KRUS ogłosiła XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych: I grupa klasy 0-III oraz II grupa klasy IV-VIII.

Ze względu na ograniczone możliwości przeprowadzenia osobistych spotkań szkoleniowych z dziećmi zaleca się, jako źródło wiedzy i materiałów kierowanych do najmłodszych stronę internetową Kasy, szczególnie zakładkę Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, gdzie znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo. >>>

Prace konkursowe powinny obrazować wiedzę, którą dzieci zdobyły uczestnicząc w w/w kursach. Zgłaszane prace plastyczne powinny być dwuwymiarowe wykonane w formacie A-3 i w dowolnej technice.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Termin nadsyłania prac konkursowych do Placówki Terenowej KRUS Dąbrowa Tarnowska upływa z dniem 25.03.2022r.

Ponadto informuję, że dodatkowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz pod numerem telefonu 14 644 34 20.

<<< informacje, regulamin >>>