Teatrzyk lalkowy w wykonaniu uczniów kl. II

W tym tygodniu uczniowie klasy II poznali różne formy teatralne,a szczególnie teatr lalkowy, rodzaje lalek teatralnych i sposoby ich „ożywiania”. Dowiedzieli się też, kto jeszcze oprócz aktorów pracuje w teatrze.

Kolejnym krokiem było samodzielne przygotowanie przedstawienia lalkowego. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy zadaniowe. Praca zespołu polegała na samodzielnym stworzeniu scenariusza na podstawie bajki, a następnie wykonaniu afisza zawierającego wszystkie, wcześniej poznane elementy. Końcowym etapem prac było przygotowanie muzyki, scenografii i rekwizytów.

Podczas przygotowań panowała w grupach wspaniała atmosfera. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzili do wyznaczonych im zadań.

Po przeprowadzeniu prób przyszedł wreszcie czas premier „Czerwonego Kapturka” i „Trzech małych świnek”. Wszyscy spisali się wspaniale i zapracowali na najwyższe oceny.

Praca nad przedstawieniem była nie tylko utrwaleniem wiadomości o teatrze, ale przede wszystkim wspaniałą przygodą.