Kolonie dla dzieci rolników

W załącznikach znajdują się informacje o organizowanych przez Stowarzyszenie im. Teresy Kras koloniach dla dzieci rolników w 2022 roku. Obecnie stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie kolonii przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Stowarzyszenie zapewnia transport autokarowy z terenu Gminy.

Opłata Rodziców za kolonie wynosi 450 zł za dziecko.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na turnusie prosimy o możliwie szybką odpowiedź zwrotną.

<< INFORMACJE >>