Kolędnicy Misyjni

W dniu 26 grudnia 2022 roku Ksiądz Proboszcz Bogdan Więcek, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, dokonał rozesłania kilku grup Kolędników Misyjnych. Dzieci wraz ze swoimi opiekunami, pojawiły się na drogach naszej parafii, aby dzielić się radością Bożego Narodzenia i nieść pomoc najmłodszym mieszkańcom z Krajów Misyjnych. Kolędnicy przychodzą też i po to, aby nam przypomnieć, że Chrystus narodził się nie tylko dla nas, ale dla wszystkich ludzi, również dla tych, którzy Go nie znają lub znają tylko powierzchownie.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera w krajach misyjnych blisko 100 projektów. Dzięki zebranym środkom wspierane są między innymi szkoły, przedszkola, domy dla dzieci ulicy, a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy. Kolęda misyjna w Diecezji Tarnowskiej rozpoczęła się w 1993 roku od 12 parafii. Każdego roku do tej pięknej inicjatywy dołączają nowe parafie.

Tegoroczni kolędnicy z naszej parafii to:

 • Wojciech Noga kl. III
 • Emilia Noga kl. IV
 • Izabela Łucek kl. IV
 • Karolina Krawczyk kl. IV
 • Martyna Tabor kl. IV
 • Maria Chmura kl. IV
 • Magdalena Matuła kl. VI
 • Milena Ciećko kl. VI
 • Michał Kaczocha kl. VI
 • Michał Zbierzkowski kl. VI
 • Tomasz Siembab kl. VI
 • Marcin Gadziała kl. VII
 • Julia Klich kl. VII
 • Weronika Kowal kl. VII
 • Wiktoria Warias kl. VII
 • Oliwia Chmura kl. VIII
 • Katarzyna Kogut kl. VIII

Na pamiątkę od kolędników misyjnych otrzymujemy papierową bombkę, potraktujmy ją, jako symbol wdzięczności tych dzieci, które będą się cieszyć z naszej pomocy i dziękować Bogu za naszą wiarę. Składamy ogromne wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy zaangażowali się w tegoroczną kolędę misyjną, a w szczególności dzieciom oraz ich opiekunom i organizatorom.