Światowy Dzień Wody

W kole natury to program społeczny, który ma na celu wspólne działanie kobiet z kół gospodyń wiejskich na rzecz przyrody w swojej „małej ojczyźnie”. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów razem ze społecznością Szkoły Podstawowej w Smęgorzowie aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska w naszej miejscowości. Zawsze chętnie podejmujemy działania proekologiczne, tak również było z obchodami Światowego Dnia Wody.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 22 grudnia 1992 r. w Brazylii. Na dzień obchodów wybrano datę 22 marca. Od 1993 r. Światowy Dzień Wody corocznie obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku brzmi ono: Przyśpieszenie zmian.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody ma na celu przyśpieszenie zmian zmierzających do rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania w tym zakresie.

W tym roku, pierwszy raz od 50 lat została zorganizowana Konferencja Wodna ONZ 2023. Termin konferencji to 22-24 marca 2023 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. To jedyna taka chwila, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Nasza społeczność szkolna również w tym czasie chciała pochylić się nad tematyką wody i podjęła szereg działań edukacyjnych dotyczących oszczędzania wody. Uczniowie w ramach lekcji plastyki wykonali plakaty promujące oszczędzanie wody oraz przedstawiające kraje, w których wody brakuje. Z najpiękniejszych prac została wykonana wystawa zatytułowana „Spragnieni wody”, którą mogli oglądać uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy Smęgorzowa. Na korytarzu szkolnym jedna z gazetek ściennych została poświęcona tematyce związanej ze Światowym Dniem Wody. Młodzież mogła również sprawdzić swoje wiadomości rozwiązując w grupach test wiedzy o wodzie. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie z klasy VII. Możliwość wykazania się indywidualnego była podczas losowo wyciąganych przez uczniów kropelek – zagadek o wodzie.

Podsumowaniem Dnia Wody w naszej szkole była prelekcja nauczyciela chemii dotyczącą niewielkich zasobów wody pitnej, które posiadamy i co za tym idzie koniecznością dbania o nie. W widocznych miejscach w szkole umieszczono również plakaty Światowego Dnia Wody, a na drzwiach sal lekcyjnych sketchnotki przedstawiające w pigułce najważniejsze informacje o wodzie.

Mam nadzieję, że uczniowie naszej szkoły poprzez powyższe działania przypomnieli sobie o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa woda i że powinniśmy ją chronić, szanować oraz we właściwy sposób wykorzystywać.

Woda to skarb!
Woda to życie!
Szanuj ją należycie!