„Dobrze znamy leśne skarby”

Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów realizuje projekt „Dobrze znamy leśne skarby” w ramach ogólnopolskiego programu Lasów Państwowych „Natura od kuchni”. Lasy Państwowe i koła gospodyń wiejskich mają wspólny cel popularyzowanie wiedzy o żywności pochodzenia leśnego i ukazywanie jej prozdrowotnego działania. Stowarzyszenie Kobiet Wsi Smęgorzów oraz Szkoła Podstawowa w Smęgorzowie i Przedszkole w Smęgorzowie realizują wspólnie szereg działań ekologicznych. Do współpracy w realizacji projektu zostało zaproszone Nadleśnictwo w Dąbrowie Tarnowskiej, z którym nasza miejscowość bardzo efektywnie współpracuje.

Realizacja projektu „Dobrze znamy leśne skarby” zbiegła się z obchodami w Szkole Podstawowej w Smęgorzowie Światowego Dnia Ziemi. 25 kwietnia zrobiło się w naszej szkole bardzo zielono, a to dzięki dekoracjom leśnym oraz uczniom, którzy tego dnia przyszli do szkoły ubrani na zielono. Pierwszym punktem rozpoczynającym Dzień Ziemi była pogadanka dla dzieci na temat prozdrowotnych walorów żywności pochodzenia leśnego. Również każdy uczeń i rodzic mógł sobie na ten temat poczytać z karteczek przypiętych do ekspozycji Natura od kuchni. Nauczyciel przyrody przypomniał również uczniom zasady właściwego zachowania się w lesie oraz zwrócił uwagę na szacunek dla pracy leśnika. Następnie uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali się nam w przedstawieniu ekologicznym zatytułowanym „Przygody w Stumilowym lesie”. Tematyka przedstawienia dotyczyła lasu i nawiązywała do prelekcji nauczyciela przyrody. Zwierzęta, które pojawiały się na scenie opowiadały o korzyściach jakie mamy z lasu, jak należy się w nim zachowywać, a przede wszystkim, że nie wolno w nim śmiecić. Kolejnym punktem dla uczniów klas I – III były warsztaty, które poprowadził zaprzyjaźniony ze stowarzyszeniem właściciel pasieki. Pszczelarz opowiadał dzieciom o zdrowotnym działaniu miodu leśnego oraz roli leśnych pszczół w przyrodzie. Uczniowie mogli też zobaczyć żywe pszczoły i dowiedzieć się wiele o ich życiu. Na zakończenie spotkania odbyła się obowiązkowo degustacja miodu leśnego. Ostatnim wydarzeniem dla najmłodszych w ramach Dnia Ziemi były warsztaty plastyczne połączone z konkursem dla dzieci, na najsympatyczniejszą leśną pszczółkę.

W tym samym czasie starsi uczniowie wraz z nauczycielami oraz członkiniami stowarzyszenia pod czujnym okiem przedstawiciela nadleśnictwa w Dąbrowie Tarnowskiej sadzili przed szkołą rośliny miododajne oraz zielone drzewa. Działanie to na pewno przyczyniło się do uwrażliwienia młodych ludzi na naturalne piękno i kształtowanie postawy proekologicznej. Uczniowie klas IV – VIII wykonali również piękne stroje z materiałów odpadowych, a efekty ich pracy podziwialiśmy podczas pokazu Eko Mody.

Na szkolnym holu zostało przygotowane stoisko popularyzujące produkty runa leśnego i nie tylko. Można było zobaczyć oryginalne dekoracje leśne, poczytać przepisów bazujących na produktach leśnych oraz zabrać ze sobą ulotkę z przepisem na pyszną zupę grzybową.

Ostatnim akcentem zamykającym naszą imprezę była degustacja ciasta drożdżowego z miodem leśnym oraz zupy grzybowej przygotowanej przez panie ze stowarzyszenia.

Wszystkie powyższe działania miały na celu promocje i popularyzację wiedzy o żywności pochodzenia leśnego, a także upowszechnienie wiedzy o przyrodzie i zrównoważonej gospodarce leśnej.