Konkurs Plastyczny „Bohater książki Kornela Makuszyńskiego”

Regulamin

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym związanym tematycznie z twórczością Kornela Makuszyńskiego.

Poniżej przedstawiamy regulamin Konkursu Plastycznego „Bohater książki Kornela Makuszyńskiego”:

Zgodnie z regulaminem, termin mija 31 maja.

Regulamin

Konkursu Plastycznego

„Bohater książki Kornela Makuszyńskiego”

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz w kategorii rodzinnej.
 2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką lub technikami mieszanymi.
 3. Praca konkursowa może być też wykonana przestrzennie np. z masy solnej, z masy papierowej lub z innych materiałów takich jak tkaniny (np. w formie kukiełek).
 4. W kategoriach klasy I-III i klasy IV-VI uczniowie wykonują prace indywidualnie.
 5. Prace konkursowe należy składać do wychowawcy klasy III – p. Barbary Kuty do końca maja 2016 r.
 6. Dodatkowo przyznana będzie jedna nagroda za najładniejszą pracę plastyczną wybraną przez wszystkich uczniów szkoły.
 7. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem bohatera książki, jej tytułem i danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz rodzajem kategorii.

Kryteria oceny prac

 • Zgodność z tematyką.
 • Estetyka wykonania.
 • Oryginalność w doborze techniki.

Uwagi końcowe

 • Jury ma prawo także do nieprzyznania nagród i nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac lub z powodu niespełnienia warunków i kryteriów konkursu.
 • Prace konkursowe będą przedstawione na wystawie podczas uroczystości nadania szkole imienia w październiku.