Wyniki sprawdzianu 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała wyniki tegorocznego sprawdzianu szóstoklasistów.

W tym roku nasze wyniki w każdym przedmiocie (język polski, matematyka, język angielski) są lepsze od średnich wyników uzyskanych w gminie, powiecie i województwie!!!

Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik logując się na podanej poniżej stronie swoim numerem PESEL i hasłem otrzymanym w szkole.

 

https://www.oke.krakow.pl/sio/login_form.php?kto=1