Podsumowanie Konkursu Plastycznego „Bohater książki Kornela Makuszyńskiego”

Wiele już było w naszej szkole działań mających na celu przybliżenie postaci naszego patrona – Kornela Makuszyńskiego. Takie właśnie zamierzenie mieli organizatorzy Konkursu Plastycznego „Bohater książki Kornela Makuszyńskiego”, który został zorganizowany również, by zachęcić dzieci do twórczych działań plastycznych na miarę ich możliwości i umiejętności. Pragnęliśmy także przyczynić się do rozwoju zainteresowań twórczością Kornela Makuszyńskiego, do zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz do umożliwienia osiągnięcia sukcesu.

Do udziału w konkursie zaprosiliśmy wszystkich uczniów naszej szkoły. Do komisji wpłynęło 33 prace w różnorodnym formacie, które wykonane zostały dowolnymi i różnorodnymi technikami plastycznymi, także przestrzennymi. Wszystkie prace wzbudzały zachwyt, a ich autorzy zasłużyli na pochwałę. Jury, w skład którego weszli: p. Jadwiga Kozłowska, p. Anna Kaczówka oraz p. Agnieszka Chmura zdecydowało nagrodzić najwyższymi miejscami prace odznaczające się pomysłowością, rozmaitością technik i różnorodnością materiałów. Brano też pod uwagę ilość włożonej pracy.

Podsumowanie konkursu nastąpiło w trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Nagrodami były 33 dyplomy przyznane wszystkim uczestnikom konkursu oraz 30 medali dla tych, którzy zdobyli I, II lub III miejsca.

Prace konkursowe będą przedstawione na wystawie podczas uroczystości nadania szkole imienia w październiku.

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

I miejsca

 • Gabriela i Weronika Ryczek
 • Karolina i Piotr Przybyło
 • Barbara Ryczek i Julia Kowal
 • Paulina Gadziała i Natalia Miotła
 • Iwona Bobro i Monika Ryczek
 • Paulina Wątroba
 • Aleksandra Lekarczyk
 • Karolina Ryczek
 • Monika Ryczek
 • Tomasz Kaczocha

II miejsca

 • Oliwa Kardaś
 • Julia Żołądź
 • Magdalena Ryczek
 • Adrianna Stanek
 • Justyna Ryczek

III miejsca

 • Bartosz Kogut
 • Oskar Świąder
 • Patryk Kaczocha
 • Amelia Dynak
 • Iwona Bobro
 • Paulina Gadziała
 • Barbara Ryczek
 • Monika Ryczek
 • Aleksandra Taraska
 • Julia Kowal

wyróżnienia

 • Julia Kędzior
 • Patrycja Taraska
 • Agata Garstka
 • Martyna Pikul
 • Adrian Kogut
 • Jakub i Kamil Płaneta
 • Aleksandra Szwajkosz
 • Klaudia Kardaś