Żegnamy Cię Szkoło na całe dwa miesiące!

Dziś, tj. 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016. Najpierw, o godz. 8:00 uczestniczyliśmy we Mszy Św., którą celebrował ks. Proboszcz Bogdan Więcek. W swoim kazaniu zwrócił uwagę na to jak ważna w życiu każdego człowieka jest wiedza oraz okazywanie wdzięczności tym, którym zawdzięczamy jej zdobywanie, tzn. Bogu, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom.

Z kościoła udaliśmy się do szkoły, gdzie o godz. 9:00 spotkaliśmy się, aby podsumować całoroczną pracę. Wszystkich obecnych powitała uczennica klasy V Joanna Kozaczka, która po wyborach została nową przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły p. Bogusław Marek, który powitał wszystkich, tj. Sołtysa Smęgorzowa p. Ryszarda Ciombora, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Elżbietę Ryczek, rodziców, nauczycieli oraz uczniów. W swoim wystąpieniu p. Dyrektor podsumował pracę szkoły w kończącym się roku. Zwrócił uwagę, że obfitował on w wiele ciekawych wydarzeń i osiągnięć. Był to rok intensywnych przygotowań do nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Odbyło się wiele konkursów wiedzy, recytatorskich, plastycznych oraz wycieczek. Oprócz tego, jak co roku, miało miejsce wiele rozgrywek sportowych, w których nasza szkoła plasowała się na wysokich pozycjach w powiecie, zostaliśmy mistrzami powiatu w ortografii, a uczennica klasy VI Paulina Gadziała – finalistką kuratoryjnego konkursu humanistycznego. Wielki sukces odnieśli szóstoklasiści, ponieważ w końcowym egzaminie uzyskali średni wynik wyższy od gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Wszystkim uczniom, którzy przyczynili się swoją nauką, zachowaniem, pracą społeczną, frekwencją oraz udziałem w konkursach i zawodach rozsławiających naszą szkołę, p. Dyrektor serdecznie pogratulował i życzył wielu dalszych sukcesów w następnych latach. Podziękowania otrzymali również rodzice, którzy cały rok współpracowali z nauczycielami i Dyrektorem w realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego. Ponieważ rok obfitował w tak wiele różnych osiągnięć, bardzo długo trwało wręczanie nagród, medali dyplomów i statuetek oraz świadectw z czerwonymi paskami.

Dyrektor poinformował również, że na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia nauczycielka p. Czesława Obara, która ze względów osobistych nie mogła uczestniczyć w uroczystości. W imieniu całej społeczności p. Dyrektor wyraził wdzięczność za jej pełną poświęcenia pracę. Wspomniał też o jej wielkim zaangażowaniu w przygotowywanie uczniów do konkursów BRD i „Odblaskowa szkoła”.

Absolwenci oraz piątoklasiści przedstawili bardzo ciekawy i pogodny w nastroju program artystyczny, w którym pokazali nasze szkolne codzienne życie. Piątoklasiści pożegnali starszych kolegów i koleżanki, życząc im powodzenia w nowych szkołach. Na szczęście wręczyli im pamiątkowe słoniki. Chociaż program utrzymany w wesołym nastroju, to w oczach niektórych absolwentów zakręciły się łezki. Cały program przygotowała wychowawczyni klasy VI p. Katarzyna Dziekan-Kozioł.

Podsumowaniem tej części był pięknie zatańczony polonez, do którego uczniów przygotował p. Stanisław Jarmuła.

Po części artystycznej przystąpiono do wręczania świadectw, nagród, itd… Rozpoczęło się od podsumowania Konkursu Plastycznego „BOHATER KSIĄŻKI KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO”, które zostanie opisane w osobnym artykule.

Ponieważ rok obfitował w tak wiele różnych osiągnięć, wręczanie nagród, medali dyplomów i statuetek oraz świadectw z czerwonymi paskami trwało długo, baaaardzo długo… 🙂  🙂  🙂

Najwyższe trofeum przypadło jednakże najlepszym absolwentom (absolwentkom). Nasza finalistka Małopolskiego Konkursu Humanistycznego – Paulina Gadziała – otrzymała stypendium Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2015/2016”. Natomiast nasze najlepsze uczennice, z najwyższą średnią ocen (taką samą) – Julka Kowal i Monika Ryczek – otrzymały od Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej statuetki dla najlepszych uczniów w szkole.

I rodzice tych trzech naszych uczennic – Pauliny Gadziały, Julii Kowal i Moniki Ryczek – zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi. A dziewczęta – pamiątkowymi „sowami”.

Świadectwa z czerwonym paskiem otrzymali:

klasa IV

 • Tomasz Kaczocha
 • Wiktoria Kardaś
 • Dominika Kusiak
 • Tomasz Miotła
 • Mateusz Ryczek
 • Paulina Wałaszek

klasa V

 • Klaudia Bork
 • Maciej Chmura
 • Dawid Drąg
 • Mirosław Fido
 • Paweł Kmieć
 • Joanna Kozaczka
 • Karolina Przybylo
 • Justyna Ryczek
 • Adrianna Stanek

klasa VI

 • Iwona Bobro
 • Paulina Gadziała
 • Kamil Korzec
 • Julia Kowal
 • Natalia Miotła
 • Barbara Ryczek
 • Marcin Ryczek
 • Monika Ryczek
 • Aleksandra Szwajkosz
 • Aleksandra Taraska

Nagrody książkowe otrzymali uczniowie, którzy w tym roku szkolnym przeczytali najwięcej książek w obu bibliotekach:

 • Joanna Kozaczka
 • Julia Kędzior

Dyrektor szkoły wręczył również dyplomy za wzorową frekwencję. Takie wyróżnienie otrzymali:

 • Aleksandra Taraska
 • Patrycja Taraska
 • Kamil Kogut
 • Dominika Kusiak
 • Paulina Wałaszek
 • Magdalena Ryczek
 • Łukasz Ryczek
 • Marcin Ryczek
 • Monika Ryczek
 • Aleksandra Lekarczyk

Ponadto zostały wręczone dyplomy za udział w akcji „Zbieramy nakrętki”, dyplomy związane z matematyką i sportem.

Wielu rodziców, którzy w szczególny sposób współpracowali ze szkołą, otrzymało dyplomy z podziękowaniami za wszelką pomoc i udział w szkolnych imprezach, wycieczkach i zawodach sportowych. Byli to:

 • p. Barbara Ryczek
 • p. Dorota Bobro
 • p. Edyta Bork
 • p. Katarzyna Chmura
 • p. Ewa Kardaś
 • p. Michał Kogut
 • p. Aneta Korzec
 • p. Anna Kowal
 • p. Marta Lichwała
 • pp. Elżbieta i Mariusz Przybyło
 • p. Agnieszka Ryczek
 • p. Elżbieta Ryczek
 • p. Małgorzata Ryczek
 • p. Mariola Ryczek
 • p. Beata Stanek
 • Magdalena Szkotak
 • p. Edyta Zych

oraz spoza szkoły – p. Rafał Gryga i p. Marcin Porada.

Następnie wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal, gdzie nastąpiło pożegnanie na dwa cudowne miesiące. Do zobaczenia szkoło!