Kolejna wywiadówka

Zgodnie z podanym na początku roku szkolnego harmonogramem, w czwartek 25 maja odbędzie się kolejne zebranie z rodzicami.

Godziny zebrania:

godz. 16 – klasy I i II

godz. 16.30 – klasy III i IV

godz. 17 – klasy V i VI

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16 – 17.30.