Pierwsza wywiadówka

W poniedziałek 18 września odbędzie się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami.
Godziny zebrania:

  • godz. 16 – klasy I, II i III
  • godz. 16.30 – klasy IV i V
  • godz. 17 – klasy VI i VII

W razie konieczności indywidualnych rozmów – wszyscy uczący nauczyciele będą w szkole w godz. 16 – 17.30.

Prosimy zwrócić uwagę na:

  • klasa VI będzie miała spotkanie w sali klasy III
  • zgodnie z zarządzeniem dyrektora, wychowawcy w dzienniku będą odnotowywać obecność tylko rodziców obecnych na zebraniu klasowym. W przypadku spotkania z wychowawcą w innym terminie – będzie odnotowana nieobecność na zebraniu.