Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 21 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Kandydatki rozwieszały plakaty ze swoimi propozycjami działań, które miały na celu zachęcić uczniów do głosowania. W dniu wyborów odbył się apel szkolny podczas którego zostały przedstawione programy wyborcze, a uczniowie zwłaszcza z klasy pierwszej mogli bliżej poznać uczennice ubiegające się o funkcję przewodniczącej naszej szkoły. Następnie każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami kandydatek. Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy, a Pan Dyrektor ogłosił wynik.

Przewodniczącą została Klaudia Bork z klasy VII.

A oto nasze dziewczęta. Gotowe do działania?