Wyjazdy kolonijne dla dzieci

Istnieje możliwość wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, których rodzice odprowadzają składki ubezpieczeniowe w KRUS.

Chęć wyjazdu należy zgłosić do sekretariatu szkoły. Szczegóły poniżej:

Kolonie letnie 2018