«

»

Cze 19 2018

Egzamin na kartę rowerową

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole egzamin praktyczny na kartę rowerową. Wcześniej odbyła się część teoretyczna tego egzaminu.

W ciągu roku szkolnego uczniowie na lekcjach techniki mieli możliwość zdobycia podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących ruchu drogowego. Głównym celem było przygotowanie uczniów do bezpiecznego i partnerskiego uczestnictwa w ruchu drogowym jako rowerzysty i wyrobienie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.

Sprawdzian umiejętności praktycznych był przeprowadzony na boisku szkolnym i polegał na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

  • przygotowanie roweru do jazdy,
  • ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  • jazda do przodu po prostej i łukach oraz łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”),
  • jazda po wyznaczonym torze, skręt w prawo, skręt w lewo,
  • prawidłowe hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
  • omijanie przeszkody,
  • właściwe reagowanie na różne sytuacje na drodze.

Wszyscy uczniowie wykazali się dobrymi umiejętnościami i sprawnością w poruszaniu się na torze.