Biliśmy rekord w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej

W dniu 16 października w naszej szkole po raz kolejny odbyło się bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. W ten sposób przyłączyliśmy się do akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym dniu promuje w całej Polsce naukę udzielania pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”.

Głównym założeniem akcji jest oswojenie dzieci z tematem ratowania życia. Samo bicie rekordu nie jest wartością samą w sobie, ale fakt, że uczniowie wiedzą jak udzielać pierwszej pomocy i nie boją się tego robić. Wszyscy uczestnicy bicia rekordu obok praktycznych umiejętności i wiedzy nabywają również świadomość, że każdy z nas może uratować życie drugiemu człowiekowi.

O godzinie 12 na sali gimnastycznej zebrało się przeszło sto osób. Każde grono uczniów miało za zadanie wykonywać resuscytację krążeniowo – oddechową na 6 fantomach do ćwiczeń przez 35 minut. Choć zadanie nie było łatwe, uczniowie sprostali wyzwaniu. Pomimo zmęczenia zaangażowanie dzieci było ogromne.

Na zakończenie akcji pan dyrektor zachęcał uczniów do tego, aby nigdy nie przechodzili obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy, że podjęcie akcji ratowniczej jest zawsze lepsze niż nie udzielenie pomocy.

Akcję poprzedziło piątkowe szkolenie uczniów klas I–III przez ratownika medycznego p. Jacka Ryczka. Dzieci pod okiem ratownika w sposób praktyczny uczyły się resuscytacji krążeniowo– oddechowej i zachowania w sytuacjach zagrażających życiu.

W pozostałych klasach zostały przeprowadzone pogadanki, oglądanie filmów instruktażowych, pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz ćwiczenia praktyczne.

Koordynatorami akcji w naszej szkole była p. Anna Kaczówka i p. Irena Golonka.

https://youtu.be/6SOiDnRKlbM