Uroczyste podsumowanie projektu „Razem dla Niepodległej”

Listopadowy wieczór na długo pozostanie w pamięci społeczności szkolnych trzech zaprzyjaźnionych szkół z Gruszowa Wielkiego, Smęgorzowa i Nieczajny Górnej.

W Szkole Podstawowej w Nieczajnie Górnej uroczyście obchodzono zakończenie międzyszkolnego projektu edukacyjnego „Razem dla Niepodległej”, którego honorowy patronat objęli: Wiesław Krajewski – Poseł na Sejm RP i Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

Przybyłych Gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców powitał pan dyrektor Dariusz Węglowski, który wygłosił przemówienie w imieniu dyrektorów szkół biorących udział w projekcie. Podkreślił ogromne zaangażowanie uczniów, rodziców, pedagogów w przygotowanie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zaznaczył, iż działania prowadzone od maja do listopada we wszystkich placówkach miały na celu uświadomienie wychowankom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna i niepodległość. Wspólne wycieczki, spotkania, zawody, konkursy i gry edukacyjne uwrażliwiały na piękno ojczystej poezji, pieśni patriotycznych, kształtowały postawy szacunku dla symboli narodowych.

Uroczystość swoją obecnością uświetniło wielu gości reprezentujących powiat, gminę, instytucje kultury, oświaty, urzędy i szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Dąbrowa Tarnowska.

Wśród obecnych był Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej p. Krzysztof Kaczmarski i jego zastępca p. Stanisław Ryczek, a także Przewodniczący Komisji Oświaty p. Jerzy Żelawski, Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, Sołtysi oraz Przewodniczący Rad Rodziców wszystkich trzech szkół. Księża z Nieczajny Górnej Ks. Kanonik Władysław Jaróg oraz ks. proboszcz Stanisław Bieleń.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili także: p. Ewa Kapinoswizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, nadkomisarz Mirosław Strach – Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej i komisarz Witold Łopata – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Udział w podsumowaniu wziął Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury p. Paweł Chojnowski– partner projektu, a także Dyrektor i Główna Księgowa Centrum Usług Współnych w Dąbrowie Tarnowskiej – p. Marta Chrabąszcz i p. Anna Ryczek oraz dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych p. Barbara Golemo i p. Jarosław Boryczka.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski podkreślił ważną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, pogratulował wspólnych działań i zwrócił uwagę na fakt, iż odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej tożsamości narodowej.

Głos w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie zabrała p. Ewa Kapinos, która odczytała okolicznościowy list.

Słowa uznania i gratulacje do społeczności wszystkich trzech placówek skierował Poseł na Sejm RP p. Wiesław Krajewski– Patron Honorowy projektu. Specjalnie wystosowany adres odczytał reprezentujący Posła p. Andrzej Pabian.

Następnie scena należała do bohaterów wieczoru – uczniów zaprzyjaźnionych szkół, którzy przedstawili inscenizację, a w niej opowiedzieli o heroicznej walce naszych przodków o odzyskanie wolności. W końcu XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski: Rosja, Austria i Prusy dokonali rozbioru naszej ojczyzny. Przez 123 lata Polacy znajdowali się pod panowaniem obcych mocarstw. Prowadzono rusyfikację i germanizację, a Polacy walczyli o odzyskanie tożsamości narodowej. Młodzi aktorzy przywoływali obrazy z przeszłości naszego kraju. Pojawiły się cienie kosynierów, zaborców i dzieci z Wrześni. Recytowano wzruszające wiersze, które podkreślały wierność tradycji i miłość do ziemi naszych przodków. Przedstawienie zakończyła pieśń będąca podsumowaniem listopadowej opowieści o trudnej sztuce miłości do ojczyzny.

Kolejnymi punktami programu były taniec flag i koncert pieśni patriotycznych przygotowany przez młodych artystów.

Długie i głośne brawa były nagrodą dla uczniów i nauczycieli zaangażowanych w projekt „Razem dla Niepodległej”. O słodkie zakończenie wieczoru zadbali rodzice wychowanków wszystkich trzech miejscowości, którzy przygotowali tradycyjne ciasta i słodkości, które również wpisują się w historię naszego kraju.

O działaniach naszej szkoły w ramach projektu „Razem dla Niepodległej” można poczytać na stronach:

http://spsmegorzow.pl/category/razem-dla-niepodleglej/