„Z teczką sztubaka o Niepodległej”

7 listopada w ramach projektu „Dla Niepodległej” klasa VIII uczestniczyła w lekcji historii, która miała na celu przypomnienie wydarzeń z ostatniego stulecia i budowanie świadomości historycznej wśród naszej młodzieży.

Korzystając z plansz edukacyjnych w formie kalendarza ściennego przypomnieliśmy sobie wydarzenia niepodległościowe oraz sylwetki wybitnych Polaków tamtego okresu. Obejrzeliśmy film niemy pt. „Od Komendanta do Marszałka”, ukazujący fragmenty z życia twórcy Niepodległości Polski – Józefa Piłsudskiego. W formie pogadanki przedstawione zostały informacje opisujące ucznia przedwojennego gimnazjum. Uczniowie dowiedzieli się kim był sztubak oraz jak wyglądała nauka w szkole sto lat temu. Klasa od razu zastosowała się do pierwszej cennej uwagi naszych pradziadów, a mianowicie do powtarzanego na każdym kroku „Nie garb się!”. Młodzież często nie zdawała sobie sprawy jak ówczesny system wychowania różnił się od dzisiejszego. Tematem równie kontrowersyjnym była kwestia kar, bowiem niegdyś uczniów obowiązywała surowa dyscyplina, a kto krnąbrny i niesforny, musiał klęczeć na grochu. Przeglądając album dawnej gimnazjalistki, która kolekcjonowała wycinki prasowe dotyczące mody, urody oraz stylu życia poznaliśmy jej zainteresowania.

Kontynuując nasze rozważania o niepodległości przypomnieliśmy jak ważne jest poprawne obchodzenie się z symbolami narodowymi, które jest wyrazem dumy z tego kim jesteśmy. Korzystając z instrukcji składania flagi uczniowie ćwiczyli jak należy złożyć flagę po zdjęciu jej z masztu.

Na zakończenie naszej historycznej wędrówki po minionych czasach cała klasa zagrała w jedną z najpopularniejszych zabaw ówczesnych gimnazjalistów – „piłkę zośkę”.