Waga pomaga rozwiązywać równania

Gdy równanie jest nieskomplikowane, dosyć łatwo odgadnąć jego rozwiązanie. Do zilustrowania metod rozwiązywania nieco bardziej skomplikowanych równań można posłużyć się wagami szalkowymi.

W tym celu na lekcjach matematyki w klasie VI wykorzystujemy program komputerowy. Uczniowie bardzo chętnie przedstawiają na wadze sytuacje opisywane poprzez równania. Dokonują analizy problemu, krok po kroku go upraszczają i dochodzą do rozwiązania równania. Sprawia im to wiele zadowolenia i satysfakcji, aktywizuje na lekcjach. Pomaga zrozumieć problem i uczy jego rozwiązania, pozwala sprawdzić poprawność obliczeń.