O konsultacjach

Konsultacje w naszej szkole rozpoczną się we wtorek. Jest to spowodowane opóźnieniem w dostawie Stojaka z dozownikiem automatycznym, który będzie służył każdemu wchodzącemu do budynku szkoły.
Należy zwrócić uwagę na takie sprawy:
– konsultacje to nie są lekcje – mają pomóc w przypadku problemów np z ocenami na koniec roku szkolnego,
– spotkania nie będą codziennie,
– każdy uczeń (lub jego rodzic) zobowiązany jest do zgłoszenia poprzez e-dziennik danemu nauczycielowi zamiaru przyjścia na konsultacje (należy to zrobić dzień wcześniej – chodzi o przestrzeganie dozwolonej powierzchni),
– nie będzie korzystania z szatni,
– po przyjściu do szkoły należy natychmiast udać się do sali przydzielonej danemu nauczycielowi,
– po wejściu do szkoły trzeba zdezynfekować ręce,
– obowiązuje 1,5 m odległości między uczniami (4 metry kwadratowe na ucznia w sali),
– rodzicom nie będzie wolno wchodzić dalej niż na hol,
– dzieci muszą być całkowicie zdrowe,
– nie będzie opieki na przejściu przez drogę „krajową”,
– wymagane będą zgody rodzica na udział w zajęciach (będzie można pobrać druki na I zajęciach),
– każdemu uczniowi będzie mierzona temperatura,
– uczniowie korzystają z własnych przyborów i materiałów (i nie mogą się nimi wymieniać między sobą).
Szczegółowy harmonogram będzie w poniedziałek.