Harmonogram konsultacji

We wtorek 2 czerwca zaczynamy konsultacje. Nie zastępują one zdalnego nauczania, które, zgodnie z dzisiejszą zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej, będzie trwało do końca roku szkolnego.

Zgodnie z wczorajszą informacją, należy zwrócić uwagę na:

– konsultacje to nie są lekcje – mają pomóc w przypadku problemów np z ocenami na koniec roku szkolnego,
– spotkania nie będą codziennie,
– każdy uczeń (lub jego rodzic) zobowiązany jest do zgłoszenia poprzez e-dziennik danemu nauczycielowi zamiaru przyjścia na konsultacje (należy to zrobić dzień wcześniej – chodzi o przestrzeganie dozwolonej powierzchni),
– nie będzie korzystania z szatni,
– po przyjściu do szkoły należy natychmiast udać się do sali przydzielonej danemu nauczycielowi,
– po wejściu do szkoły trzeba zdezynfekować ręce,
– obowiązuje 1,5 m odległości między uczniami (4 metry kwadratowe na ucznia w sali),
– rodzicom nie będzie wolno wchodzić dalej niż na hol,
– dzieci muszą być całkowicie zdrowe,
– nie będzie opieki na przejściu przez drogę „krajową”,
– wymagane będą zgody rodzica na udział w zajęciach (będzie można pobrać druki na I zajęciach),
– każdemu uczniowi będzie mierzona temperatura,
– uczniowie korzystają z własnych przyborów i materiałów (i nie mogą się nimi wymieniać między sobą).

Plan wtorkowych konsultacji:

A. Bańbor 8.15 – 9.45 sala kl. III
I. Golonka 9 – 11 sala kl. I
J. Bociek 8 – 9.30 + kl. VIII o godz. 13 sala kl. VI
J. Kozłowska 8 – 9.30 sala kl. V
K. Dziekan-Kozioł 8 – 9.30 sala kl. VII
M. Gadziała 8 – 8.30 biblioteka
M. Pytka 8 – 9.30 sala kl. VIII
S. Jarmuła 8 – 9.30 sala kl. IV