Dni wolne od zajęć

Informuję, że 16, 17, 18 czerwca 2020 r. to dni egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dni te są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Dzień 12 czerwca 2020 r (piątek po uroczystości Bożego Ciała) jest również wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor Szkoły